Sức mạnh của khoa học và công nghệ, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Sức mạnh của khoa học và công nghệ, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X