Ý thức trách nhiệm của công dân đôi với chính sách quốc phòng và an ninh thể

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Ý thức trách nhiệm của công dân đôi với chính sách quốc phòng và an ninh thể hiện ở việc:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X