A 20 tuổi, có tên trong danh sách gọi nhập ngũ của địa phương năm 2019. Bố và mẹ

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

A 20 tuổi, có tên trong danh sách gọi nhập ngũ của địa phương năm 2019. Bố và mẹ A không muốn cho con trai thực hiện nghĩa vụ vì A đang làm cho công ty B với thu nhập khá cao nên đã "xin" cho A được miễn nhập ngũ. Trong trường hợp này, việc làm của bố và mẹ A là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X