Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 25 Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 25 Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha có đáp án

Câu 1. Máy điện xoay chiều ba pha là:
Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai?
Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai: máy biến áp ba pha:
Câu 4. Cấu tạo máy biến áp ba pha:
Câu 5. Máy biến áp đấu dây kiểu:
Câu 6. Công thức tính hệ số biến áp pha:
Câu 7. Công thức tính hệ số biến áp dây:
Câu 8. Nếu máy biến áp nối sao – sao có dây trung tính thì
Câu 9. Nếu máy biến áp nối sao – tam giác thì:
Câu 10. Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì:

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 25 Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6A
Câu 2ACâu 7B
Câu 3DCâu 8A
Câu 4CCâu 9B
Câu 5DCâu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X