Nếu máy biến áp nối sao – sao có dây trung tính thì

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nếu máy biến áp nối sao – sao có dây trung tính thì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nếu máy biến áp nối sao – sao có dây trung tính thì Kd = Kp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X