Cấu tạo máy biến áp ba pha:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cấu tạo máy biến áp ba pha:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cấu tạo máy biến áp ba pha có lõi thép và dây quấn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X