Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 23 : Mạch điện xoay chiều ba pha

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 23 mạch điện xoay chiều ba pha có đáp án

Câu 1. Mạch điện xoay chiều ba pha gồm:
Câu 2. Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha, người ta dùng:
Câu 3. Tại sao mạch điện ba pha không liên hệ ít được dùng trên thực tế
Câu 4. Nối hình sao:
Câu 5. Nối tam giác:
Câu 6. Nguồn điện ba pha được nối
Câu 7. Nếu tải ba pha đối xứng, khi nối hình sao thì:
Câu 8. Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 10Ω, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có Ud = 380V. Tính điện áp pha?
Câu 9. Một máy phát điện ba pha có điện áp mỗi dây quấn pha là 220V. Tính điện áp dây nếu biết nối hình sao?

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 23 : Mạch điện xoay chiều ba pha

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2ACâu 7B
Câu 3DCâu 8A
Câu 4BCâu 9B
Câu 5A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X