Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 28 : Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 28 mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có đáp án

Câu 1. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ:
Câu 2. Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:
Câu 3. Đặc điểm của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
Câu 4. Yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:
Câu 5. Việc đảm bảo chất lượng điện năng được thể hiện ở mấy chỉ tiêu?
Câu 6. Khi tính toán lắp đặt mạng điện sản xuất phải đảm bảo sao cho:
Câu 7. Thao tác đóng mạch điện theo thứ tự:
Câu 8. Thao tác cắt mạch điện theo thứ tự:
Câu 9. Chỉ tiêu điện áp cho phép dao động quanh giá trị định mức:
Câu 10. Phát biểu nào sau đây sai?

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 28 : Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6C
Câu 2DCâu 7C
Câu 3DCâu 8B
Câu 4DCâu 9A
Câu 5BCâu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X