Công thức tính hệ số biến áp dây:

12/10/2020 126

Câu Hỏi:
Công thức tính hệ số biến áp dây:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Công thức tính hệ số biến áp dây là $K _{ d }=\frac{U d 1}{U d 2}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X