Công thức tính hệ số biến áp dây

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Công thức tính hệ số biến áp dây:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Công thức tính hệ số biến áp dây là: $K_{d}=\frac{Ud1}{Ud2}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì:

Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì Kd = Kp/√3.
Bổ sung kiến thức:
Khi máy biến áp nối sao tam giác, ta có công thức tính liên quan đến hệ số Kp và Kd như sau:
- Nếu máy biến áp nối sao tam giác, thì Kd = Kp.
- Nếu máy biến áp nối tam giác - sao có dây trung tính, thì Kd = Kp/√3.

Máy biến áp một pha có mấy loại dây quấn?


Đáp án: B
Đó là dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp.

Cấu tạo máy biến áp một pha gồm mấy bộ phận chính?

Cấu tạo máy biến áp một pha gồm 2 bộ phận chính. Đó là lõi thép và dây quấn.


Cấu tạo máy biến áp 1 pha gồm 2 bộ phận chính là lõi thép và dây cuốn

Nếu máy biến áp nối sao – tam giác thì:

Nếu máy biến áp nối sao - tam giác thì Kd = $\sqrt{3}$ Kp

Số liệu kĩ thuật của máy biến áp một pha là:

Số liệu kĩ thuật của máy biến áp một pha là: công suất định mức, điện áp định mức, dòng điện định mức

Điều kiện để hai máy biến áp được vận hành song song

Điều kiện để hai máy biến áp được vận hành song song là cùng điện áp phía sơ cấp và thứ cấp, cùng tổ đấu dây, cùng điện áp ngắn mạch phần trăm.

Ưu điểm của máy biến áp một pha là:

Ưu điểm của máy biến áp một pha là: Cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng; Ít hỏng; Giúp tăng hoặc giảm điện áp

Chức năng của máy biến áp một pha?

Chức năng của máy biến áp một pha là biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha

Lưu ý khi sử dụng máy biến áp một pha là:

Lưu ý khi sử dụng máy biến áp một pha là:
- Điện áp đưa vào máy biến áp không được lớn hơn điện áp định mức
- Không để máy biến áp làm việc quá công suất định mức
- Đặt máy biến áp ở nơi sạch sẽ, khô ráo

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X