Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 20 : Máy thu hình

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 20 Máy thu hình có đáp án

Câu 1. Máy thu hình là gì?
Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai?
Câu 3. Sơ đồ khối máy thu hình màu có mấy khối:
Câu 4. Máy thu hình gồm:
Câu 5. Một máy thu hình chỉ có âm thanh thì khối nào bị hỏng:
Câu 6. Khối xử lí tín hiệu hình sẽ khuếch đại tín hiệu màu
Câu 7. Khối cao tần, trung tần, tách sóng sau khi điều chỉnh tần số ngoại sai và hệ số khuếch đại, sẽ đưa tín hiệu đến khối:
Câu 8. Nhiệm vụ của khối xử lí tín hiệu âm thanh là:
Câu 9. Nhiệm vụ của khối vi xử lí và điều khiển:
Câu 10. Khối cao tần, trung tần, tách sóng nhận tín hiệu cao tần từ:
Câu 11. ​Các khối cơ bản của máy thu hình gồm:

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 20 : Máy thu hình

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 7D
Câu 2DCâu 8C
Câu 3CCâu 9D
Câu 4DCâu 10C
Câu 5ACâu 11A
Câu 6D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X