Máy điện xoay chiều ba pha là:

12/10/2020 98

Câu Hỏi:
Máy điện xoay chiều ba pha là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Máy điện xoay chiều ba pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X