Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 22 : Hệ thống điện quốc gia

Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 12 bài 22 hệ thống điện quốc gia có đáp án

Câu 1. Hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình:

A. Sản xuất điện

B. Truyền tải điện

C. Tiêu thụ điện

D. Sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.

Câu 2. Hệ thống điện Quốc gia gồm:

A. Nguồn điện

B. Lưới điện

C. Hộ tiêu thụ

D. Nguồn điện, lưới điện, hộ tiêu thụ

Câu 3. Các nhà máy sản xuất điện thường phân bố ở:

A. Vùng nông thôn

B. Khu tập trung đông dân cư

C. Ở các thành phố lớn

D. Khu không tập trung dân cư và đô thị

Câu 4. Trước năm 1994, nước ta có hệ thống điện:

A. Khu vực miền Bắc

B. Khu vục miền Trung

C. Khu vực miền Nam

D. Ba hệ thống điện độc lập: miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Câu 5. Đường dây truyền tải điện năng Bắc – Nam 500kV xuất hiện vào thời gian nào:

A. Trước năm 1994

B. Tháng 5/1994

C. Ngay từ khi đất nước ta sản xuất ra điện.

D. Chưa xuất hiện

Câu 7. Hệ thống điện quốc gia cung cấp điện cho:

A. Khu vực miền Bắc

B. Khu vực miền Trung

C. Khu vực miền Nam

D. Toàn quốc

Câu 8. Chức năng của lưới điện quốc gia

A. Sản xuất điện năng

B. Tiêu thụ điện năng

C. Phân phối điện năng đến nơi tiêu thụ

D. Truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ.

Câu 9. Lưới điện truyền tải có điện áp

A. 66 kV

B. Trên 66 kV

C. Từ 66 kV trở lên

D. Dưới 66 kV

Câu 10. Lưới điện phân phối có điện áp từ bao nhiêu?

A. 35 kV

B. Từ 35 kV trở xuống

C. Từ 35 kV trở lên

D. Dưới 35 kV

đáp án Trắc nghiệm công nghệ 12 bài 22 : Hệ thống điện quốc gia

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2DCâu 7D
Câu 3DCâu 8D
Câu 4DCâu 9C
Câu 5BCâu 10B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X