Công thức tính hệ số biến áp pha:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Công thức tính hệ số biến áp pha:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Công thức tính hệ số biến áp pha là $K _{ p }=\frac{U p 1}{U p 2}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X