Máy biến áp đấu dây kiểu:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Máy biến áp đấu dây kiểu:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Máy biến áp đấu dây kiểu nối sao – sao có dây trung tính, nối sao – tam giác và nối tam giác – sao có dây trung tính

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X