Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì:

Xuất bản: 12/10/2020 - Cập nhật: 12/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nếu máy biến áp nối tam giác – sao có dây trung tính thì Kd = Kp/√3

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 12 mới nhất

X