Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 37 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và củng cố các kiến thức đã học về động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Câu 1. Chọn phát biểu đúng:

A. Động cơ đốt trong nối trực tiếp máy phát qua khớp nối

B. Động cơ đốt trong nối trực tiếp máy phát qua đai truyền

C. Động cơ đốt trong nối trực tiếp máy phát qua hộp số

D. Động cơ đốt trong nối gián tiếp máy phát qua khớp nối

Câu 2. Động cơ đốt trong nối gián tiếp máy phát qua:

A. Bộ đai truyền

B. Hộp số

C. Cả A và B đều đúng

D. Khớp nối

Câu 3. Động cơ đốt trong nối trực tiếp máy phát :

A. Là phương án đơn giản nhất

B. Chất lượng dòng điện cao

C. Tốc độ quay động cơ bằng tốc độ máy phát

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 4. Để tạo ra dòng điện có chất lượng cao thì:

A. Động cơ nối trực tiếp máy phát

B. Động cơ nối gián tiếp máy phát

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 5. Để tần số dòng điện ổn định thì:

A. Tốc độ quay động cơ > tốc độ quay máy phát

B. Tốc độ quay động cơ < tốc độ quay máy phát

C. Tốc độ quay động cơ và tốc độ quay máy phát ổn định

D. Không phụ thuộc gì vào tốc độ quay động cơ hay máy phát

Câu 6. Đặc điểm của động cơ đốt trong kéo máy phát điện:

A. Là động cơ xăng hoặc điêzen có công suất phù hợp với công suất máy phát

B. Tốc độ quay phù hợp tốc độ quay máy phát

C. Có bộ điều tốc để giữ ổn định tốc độ quay của động cơ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Đặc điểm của hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện là:

A. Không đảo chiều quay của toàn bộ hệ thống

B. Không có bộ phận điều khiển hệ thống truyền lực

C. Thương không bố trí li hợp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ kéo máy phát yêu cầu đối với động cơ thay thế là:

A. Công suất phù hợp với công suất máy phát điện

B. Tốc độ quay bằng tốc độ quay máy phát

C. Phải có bộ điều tốc

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Cấu tạo chung của cụm động cơ - máy phát:

A. Khớp nối, giá đỡ

B. Khớp nối, động cơ đốt trong

C. Khớp nối, động cơ đốt trong, máy phát điện, giá đỡ

D. Động cơ đốt trong, giá đỡ

Câu 10. Ưu điểm của việc sử dụng khớp nối thủy lực chất lượng cao là:

A. Quá trình truyền momen êm dịu

B. Tránh được hiện tượng phá hủy máy khi quá tải

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 D
Câu 2 C Câu 7 D
Câu 3 D Câu 8 D
Câu 4 A Câu 9 C
Câu 5 C Câu 10 C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X