Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 37 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và củng cố các kiến thức đã học về động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Câu 1. Chọn phát biểu đúng:
Câu 2. Động cơ đốt trong nối gián tiếp máy phát qua:
Câu 3. Động cơ đốt trong nối trực tiếp máy phát:
Câu 4. Để tạo ra dòng điện có chất lượng cao thì:
Câu 5. Để tần số dòng điện ổn định thì:
Câu 6. Đặc điểm của động cơ đốt trong kéo máy phát điện:
Câu 7. Đặc điểm của hệ thống truyền lực dùng cho máy phát điện là:
Câu 8. Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ kéo máy phát yêu cầu đối với động cơ thay thế là:
Câu 9. Cấu tạo chung của cụm động cơ - máy phát:
Câu 10. Ưu điểm của việc sử dụng khớp nối thủy lực chất lượng cao là:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 6 D
Câu 2 C Câu 7 D
Câu 3 D Câu 8 D
Câu 4 A Câu 9 C
Câu 5 C Câu 10 C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X