Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 33 gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và củng cố kiến thức đã học về động cơ đốt trong dùng cho ô tô.

Câu 1. Đặc điểm động cơ đốt trong trên ô tô?

A. Tốc độ quay cao

B. Kích thước và trọng lượng nhỏ, gọn

C. Thường làm mát bằng nước

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Động cơ đốt trong trên ô tô được bố trí ở?

A. Đầu xe

B. Đuôi xe

C. Giữa xe

D. Có thể bố trí ở đầu xe, đuôi xe hoặc giữa xe

Câu 3. Động cơ đốt trong đặt ở trước buồng lái thì:

A. Lái xe chịu ảnh hưởng của tiếng ồn động cơ

B. Lái xe chịu ảnh hưởng của nhiệt thải động cơ

C. Tầm quan sát mặt đường bị hạn chế

D. Khó khăn cho việc sửa chữa, bảo dưỡng

Câu 4. Động cơ đốt trong đặt ở trong buồng lái:

A. Lái xe quan sát mặt đường dễ

B. Tiếng ồn động cơ không ảnh hưởng tới lái xe

C. Nhiệt thải động cơ không ảnh hưởng tới lái xe

D. Dễ dàng cho việc chăm sóc. Bảo dưỡng động cơ

Câu 5. Động cơ đốt trong bố trí ở đuôi ô tô:

A. Thường áp dụng cho xe du lịch, xe khách

B. Hạn chế tầm nhìn lái xe

C. Lái xe chịu ảnh hưởng của tiếng ồn

D. Dễ làm mát động cơ

Câu 6. Nhiệm vụ của hệ thống truyền lực trên ô tô:

A. Truyền, biến đổi momen quay về chiều từ động cơ tới bánh xe

B. Truyền, biến đổi momen quay về trị số từ động cơ tới bánh xe

C. Ngắt momen khi cần thiết

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Nhiệm vụ của hộp số là:

A. Thay đổi lực kéo và tốc độ của xe

B. Thay đổi chiều quay của bánh xe để thay đổi chiều chuyển động của xe

C. Ngắt đường truyền momen từ động cơ tới bánh xe trong thời gian cần thiết

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Bộ phận chính của hệ thống truyền lực là:

A. Li hợp

B. Hộp số

C. Bộ vi sai

D. Cả 3 đáp án trên

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2DCâu 7A
Câu 3CCâu 8B
Câu 4ACâu 9D
Câu 5ACâu 10D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X