Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 34 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập và củng cố các kiến thức đã học về động cơ đốt trong dùng cho xe máy.

Câu 1. Đặc điểm của động cơ đốt trong dùng cho xe máy là:
Câu 2. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy không có đặc điểm nào sau đây?
Câu 3. Động cơ đốt trong trên xe máy bố trí ở:
Câu 4. Động cơ đốt trong đặt ở giữa xe máy:
Câu 5. Động cơ đốt trong đặt lệch về đuôi xe máy:
Câu 6. Đâu là sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên xe máy?
Câu 7. Những bộ phận nào thường bố trí trong một vỏ chung?
Câu 8. Hộp số trên xe máy thường có:
Câu 9. Chọn phát biểu đúng:
Câu 10. Bộ phận nào thuộc hệ thống truyền lực trên xe máy?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2CCâu 7D
Câu 3CCâu 8D
Câu 4BCâu 9C
Câu 5CCâu 10D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X