Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ kéo máy phát yêu cầu đối với động cơ

03/12/2020 55

Câu Hỏi:
Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ kéo máy phát yêu cầu đối với động cơ thay thế là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X