Đặc điểm của động cơ đốt trong kéo máy phát điện:

03/12/2020 179

Câu Hỏi:
Đặc điểm của động cơ đốt trong kéo máy phát điện:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X