Chọn phát biểu đúng:

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Chọn phát biểu đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X