Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 36 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập củng cố các kiến thức về động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp.

Câu 1. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là:
Câu 2. Đặc điểm động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp:
Câu 3. Máy nông nghiệp sử dụng động cơ đốt trong là:
Câu 4. Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy loại máy kéo?
Câu 5. Máy kéo được giới thiệu trong chương trình công nghệ 11 là:
Câu 6. Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi có đặc điểm là:
Câu 7. Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi:
Câu 8. Sơ đồ nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp:
Câu 9. Trong hệ thống truyền lực của máy kéo hơi nước:
Câu 10. Chọn phát biểu sai:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2CCâu 7D
Câu 3DCâu 8A
Câu 4BCâu 9D
Câu 5CCâu 10D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X