Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Đề trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 36 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm có đáp án giúp bạn ôn tập củng cố các kiến thức về động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp.

Câu 1. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp thường là:

A. Động cơ xăng 2 kì

B. Động cơ xăng 4 kì

C. Động cơ điêzen

D. Động cơ gas

Câu 2. Đặc điểm động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp:

A. Công suất nhỏ

B. Tốc độ cao

C. Làm mát bằng nước

D. Hệ số dự trữ công suất nhỏ

Câu 3. Máy nông nghiệp sử dụng động cơ đốt trong là:

A. Máy phay đất

B. Máy cày

C. Máy gặt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Máy kéo được giới thiệu trong chương trình công nghệ 11 là:

A. Máy kéo bánh hơi

B. Máy kéo xích

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6. Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi có đặc điểm là:

A. Tỉ số truyền momen từ động cơ đến bánh xe chủ động lớn

B. Tỉ số truyền momen từ động cơ đến bánh xe chủ động nhỏ

C. Tỉ số truyền momen từ bánh xe chủ động đến động cơ lớn

D. Tỉ số truyền momen từ bánh xe chủ động đến động cơ nhỏ

Câu 7. Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi:

A. Nhất thiết phải bố trí truyền lực cuối cùng

B. Trường hợp bánh trước và bánh sau đều là bánh chủ động, phân phối momen ra bánh sau có thể trực tiếp từ hộp số chính hoặc qua hộp số phân phối.

C. Có trục trích công suất

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Sơ đồ nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong trên máy nông nghiệp:

A. Động cơ → hệ thống truyền lực → máy công tác

B. Động cơ → máy công tác → hệ thống truyền lực

C. Máy công tác → động cơ → hệ thống truyền lực

D. Máy công tác → hệ thống truyền lực → động cơ

Câu 9. Trong hệ thống truyền lực của máy kéo hơi nước:

A. Bánh xe chủ động chỉ được bố trí ở bánh sau

B. Bánh xe chủ động chỉ được bố trí ở bánh trước

C. Bánh xe chủ động chỉ được bố trí ở bánh trước hoặc bánh sau

D. Bánh xe chủ động có thể được bố trí cùng lúc ở bánh trước và bánh sau

Câu 10. Chọn phát biểu sai:

A. Cách bố trí hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi tương tự trên ô tô

B. Cách bố trí hệ thống truyền lực trên máy kéo xích tương tự trên ô tô

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 11 bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2CCâu 7D
Câu 3DCâu 8A
Câu 4BCâu 9D
Câu 5CCâu 10D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X