Động cơ đốt trong nối trực tiếp máy phát :

03/12/2020 484

Câu Hỏi:
Động cơ đốt trong nối trực tiếp máy phát :
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X