Cấu tạo chung của cụm động cơ - máy phát:

03/12/2020 78

Câu Hỏi:
Cấu tạo chung của cụm động cơ - máy phát:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X