Để tần số dòng điện ổn định thì:

03/12/2020 74

Câu Hỏi:
Để tần số dòng điện ổn định thì:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 11 mới nhất

X