Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng ở cuối tác phẩm có ý nghĩa gì?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng ở cuối tác phẩm có ý nghĩa gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X