Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân được hoàn thành

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân được hoàn thành

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân được hoàn thành sau khi hòa bình lập lại (1954)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X