Vì sao Vợ nhặt viết vế số phận bi thảm của người nông dân trước cách mạng mà

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vì sao Vợ nhặt viết vế số phận bi thảm của người nông dân trước cách mạng mà kết thúc lại không bi đát?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Vợ nhặt viết vế số phận bi thảm của người nông dân trước cách mạng mà kết thúc lại không bi đát vì người nông dân luôn có khát vọng đổi đời, luôn sống lạc quan

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X