Đối với người phụ nữ lạ là vợ nhặt của con, bà cụ Tứ có thái độ

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đối với người phụ nữ lạ là "vợ nhặt" của con, bà cụ Tứ có thái độ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X