Anh Tràng nhặt được vợ sau khi:

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Anh Tràng nhặt được vợ sau khi:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Anh Tràng nhặt được vợ sau khi gặp gỡ 2 lần với mấy câu bông đùa

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X