Điều gì làm không khí đấm ấm hoà hợp đến với gùi đinh nhà Tràng ?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Điều gì làm không khí “đấm ấm hoà hợp “ đến với gùi đinh nhà Tràng ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X