Trước cách mạng, Kim Lân được người đọc chú ý ở đề tài nào?

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trước cách mạng, Kim Lân được người đọc chú ý ở đề tài nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X