Đối với người phụ nữ lạ là vợ nhặt của con, bà cụ Tứ có thái độ

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 16/11/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đối với người phụ nữ lạ là "vợ nhặt" của con, bà cụ Tứ có thái độ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Kết thúc truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân là hình ảnh

Kết thúc truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân là hình ảnh đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới vẫn ám ảnh trong óc Tràng.

Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân được hoàn thành

Truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân được hoàn thành sau khi hòa bình lập lại (1954)

Vì sao Vợ nhặt viết vế số phận bi thảm của người nông dân trước cách mạng mà kết thúc lại không bi đát?

Vợ nhặt viết vế số phận bi thảm của người nông dân trước cách mạng mà kết thúc lại không bi đát vì người nông dân luôn có khát vọng đổi đời, luôn sống lạc quan

Tình huống truyện của Vợ nhặt có ý nghĩa gì ?

Phơi bày đến tận cùng tình cảnh thê thảm về thân phận khốn khổ cùa người nông dân nghèo trong nạn đói năm 1945.

Đề tài của truyện ngắn Vợ nhặt là

Đề tài của truyện ngắn Vợ nhặt là viết về người dân lao động trong nạn đói năm 1945

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X