Đề tài của truyện ngắn Vợ nhặt là

Xuất bản: 26/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đề tài của truyện ngắn Vợ nhặt là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đề tài của truyện ngắn Vợ nhặt là viết về người dân lao động trong nạn đói năm 1945

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X