Bằng chứng tiến hóa trực tiếp có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Bằng chứng tiến hóa trực tiếp có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Bằng chứng tiến hóa trực tiếp nhất là bằng chứng hóa thạch

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X