Bằng chứng tiến hóa trực tiếp có thể giúp chúng ta

Xuất bản: 07/03/2022 - Cập nhật: 07/03/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Bằng chứng tiến hóa trực tiếp có thể giúp chúng ta

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Bằng chứng hóa thạch cho biết loài nào xuất hiện trước loài nào xuất hiện sau dựa vào tuổi hóa thạch, tuổi của lớp đất đá chứa hóa thạch

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X