Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Soạn Sinh 11 bài 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập trang 19 SGK Sinh học 11.

Sinh học 11 bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Kiến thức cơ bản cần nắm bài 1 Sinh 11: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

I. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây

1. Hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút

- Nước được hấp thụ liên tục từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động (cơ chế thẩm thấu): nước di chuyển từ môi trường nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) sang môi trường ưu trương (nhiều ion khoáng, ít nước) nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu.

- Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây theo 2 cơ chế: thụ động từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp) và chủ động (một số ion khoáng mà cây có nhu cầu cao (ion kali) di chuyển ngược chiều gradien nồng độ, đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng ATP.)

2. Dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ

Theo 2 con đường: gian bào và tế bào chất.

II. Ảnh hưởng của các tác nhân môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây

Các yếu tố ngoại cảnh như: áp suất thẩm thấu của dung dịch đất, độ pH, độ thoáng của đất …ảnh hưởng đến sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 1 về Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu 3 trang 9 SGK Sinh học 11

Câu 3 trang 9 SGK Sinh học 11

Trả lời câu 3 trang 9 SGK Sinh học 11 - Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?, qua đó tiếp thu kiến thức và hoàn thành các bài tập.

Câu 2 trang 9 SGK Sinh học 11

Câu 2 trang 9 SGK Sinh học 11

Đáp án câu 2 trang 9 SGK Sinh học 11: Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây? giúp bạn tiếp thu kiến thức và hoàn thành bài tập.

Câu 1 trang 9 SGK Sinh học 11

Câu 1 trang 9 SGK Sinh học 11

Trả lời câu 1 trang 9 SGK Sinh học 11 : Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

Câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Sinh 11: Hãy kể tên các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút và qua đó giải thích sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây.

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Sinh 11: Quan sát hình 1.1 và 1.2 mô tả đặc điểm hình thái của hệ rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng

Câu hỏi thảo luận 1 trang 6 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận 1 trang 6 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 6 SGK Sinh 11: nêu vai trò của nước đối với tế bào, qua đó ôn lại kiến thức và hoàn thành các bài tập Sinh học lớp 11.