Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Tham khảo Soạn Sinh 11 bài 4 Vai trò của các nguyên tố khoáng với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 4 Sinh 11: Vai trò của các nguyên tố khoáng

- Định nghĩa:

Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây là:

+ Những nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống.

+ Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.

+ Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể.

- Các nguyên tố khoáng là: Gồm 17 nguyên tố: C, H,O, N, S, P, K, Ca, Mg,Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn. Trong đó:

- Vai trò của các nguyên tố khoáng đối với cây trồng:

+ Tham gia vào thành phần các chất cấu tạo nên chất nguyên sinh, cấu trúc nên tế bào và các cơ quan.

+ Nguyên tố khoáng tham gia vào quá trình điều chỉnh các hoạt động trao đổi chất, các hoạt động sinh lý trong cây

+ Tăng tính chống chịu cho cây trồng đối với các điều kiện bất lợi của môi trường

- Nguồn cung cấp các nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho cây: đất (chủ yếu), phân bón.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 4 về vận chuyển các chất trong cây. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu 2 trang 24 SGK Sinh học 11

Câu 2 trang 24 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn giải câu 2 trang 24 SGK Sinh học 11: Liên hệ với thực tế, nêu một số biện pháp giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoáng ở trong đất…

Câu 1 trang 24 SGK Sinh học 11

Câu 1 trang 24 SGK Sinh học 11

Trả lời câu 1 trang 24 SGK Sinh 11: Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng ?

Câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Sinh 11: Dựa vào đồ thị trên hình 4.3 hãy rút ra nhận xét về liều lượng phân bón hợp lí để đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt nhất mà không gây ô nhiễm môi trường.

Câu hỏi thảo luận 1 trang 21 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận 1 trang 21 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 21 SGK Sinh 11: Từ kết quả thí nghiệm được minh họa trên hình 4. 1 có thể rút ra nhận xét gì về vai trò của nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu đối với cây.