Bài 8: Quang hợp ở thực vật

Soạn Sinh 11 bài 8 với nội dung kiến thức về Quang hợp ở thực vật, hướng dẫn chi tiết trả lời toàn bộ câu hỏi trang 36, 37, 39  SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 8 Sinh 11: Quang hợp ở thực vật

1. Quang hợp là gì?

Quang hợp là quá trình thực vật hấp thu ánh sáng mặt trời để tạo ra cacbohidrat và ôxi từ khí cacbonic và nước.

2. Vai trò của quang hợp

Toàn bộ sự sống trên hành tinh của chúng ta phụ thuộc vào quang hợp, do :

- Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng và là nguồn nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu chữa bệnh cho con người.

- Năng lượng ánh sáng mặt trời được chuyển hóa thành năng lượng hóa học trong các liên kết hóa học của các sản phẩm quang hợp. Đây là nguồn năng lượng duy trì các hoạt động sống.

- Quang hợp điều hòa không khí : giải phóng ôxi (là dưỡng khí cho sinh vật hiếu khí) và hấp thụ CO2 (góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính)

3. Lá là cơ quan quang hợp

- Trong lá có nhiều tế bào chứa những hạt màu lục gọi là lục lạp, là “nhà máy quang hợp” của thực vật.

- Lục lạp là bào quan quang hợp

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 8 về quang hợp ở thực vật. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Lý thuyết Quang hợp ở thực vật

Lý thuyết Quang hợp ở thực vật

Tổng hợp lý thuyết Sinh 11 bài 8, kiến thức cần nhớ về quang hợp ở thực vật giúp em học tốt môn Sinh lớp 11 phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11

Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11

Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11. Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng

Câu 5 trang 39 SGK Sinh học 11

Câu 5 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải câu 5 trang 39 SGK Sinh học 11: Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh

Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11

Câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lơi câu 4 trang 39 SGK Sinh học 11: Nêu thành phần của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh và chức năng của chúng.

Câu 3 trang 39 SGK Sinh học 11

Câu 3 trang 39 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu 3 trang 39 SGK Sinh học 11: Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.

Câu 2 trang 39 SGK Sinh học 11

Câu 2 trang 39 SGK Sinh học 11

Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 39 SGK Sinh học 11: Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất?

Câu hỏi thảo luận 2 trang 37 SGK sinh 11.

Câu hỏi thảo luận 2 trang 37 SGK sinh 11.

Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 37 SGK sinh 11: Quan sát hình 8.3 và dựa vào kiến thức về lục lạp trong Sinh học 10. Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp.

câu hỏi thảo luận 1 trang 37 SGK sinh 11

câu hỏi thảo luận 1 trang 37 SGK sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 37 SGK sinh 11: Quan sát hình 8.2, nêu đặc điểm phân bố và sắp xếp của các tế bào chứa diệp lục trong lá và cho biết điều đó có tác dụng gì đối với quang hợp?