Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Soạn Sinh 11 bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cơ bản cần nắm bài 11 Sinh 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

1. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

- Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng, 5 – 10% là các chất dinh dưỡng khoáng.

- Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

- Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ... ) có giá trị kinh tế đối với con người.

- Hệ số kinh tế: Tỉ lệ % giữa năng suất kinh tế và năng suất sinh học

2. Tăng năng suất năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp

- Tăng diện tích bộ lá

- Tăng cường độ quang hợp

- Tăng hệ số kinh tế

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 11 về Quang hợp và năng suất cây trồng. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Câu 3 trang 50 SGK Sinh học 11

Câu 3 trang 50 SGK Sinh học 11

Giải câu 3 trang 50 SGK Sinh học 11: Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp?