Câu hỏi thảo luận số 1 trang 11 SGK sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trang 11 SGK sinh 11: Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào.

Câu hỏi

Hãy nêu vai trò của nước đối với tế bào

Lời giải chi tiết

Vai trò của nước đối với tế bào

   - Là thành phần cấu tạo nên tế bào.

   - Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.

   - Là môi trường của các phản ứng sinh hoá trong tế bào, giúp cho quá trình trao đổi chất trong tế bào diễn ra bình thường

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Câu hỏi thảo luận số 1 trang 11 SGK sinh 11 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu