Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Soạn Sinh 11 bài 12 Hô hấp ở thực vật với phần tóm tắt kiến thức cần nắm và hướng dẫn giải bài tập giúp bạn củng cố kiến thức và hoàn thành các bài tập SGK Sinh học 11.

Kiến thức cần nắm bài 12 Sinh 11: Hô hấp ở thực vật

1. Định nghĩa

- Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học của của tế bào sống, trong đó các phân tử hữu cơ bị oxi hóa đến CO₂ và H₂O, đồng thời giải phóng năng lượng và một phần năng lượng đó được tích luỹ trong ATP.

- Hô hấp diễn ra trong mọi cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là các cơ quan đang có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa và quả đang sinh trưởng.

- Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là ti thể.

2. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật

- Năng lượng nhiệt được thải ra cần thiết để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các phản ứng sinh hóa của cơ thể, giúp các hoạt động sống diễn ra bình thường.

- Năng lượng được tích luỹ trong ATP được dùng để: tham gia các phản ứng sinh hóa, vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp chất hữu cơ, sửa chữa những hư hại của tế bào …

- Tạo ra nhiều sản phẩm trung gian là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp nhiều chất khác trong cơ thể.

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 12 về hô hấp ở thực vật. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Lý thuyết Hô hấp ở thực vật

Lý thuyết Hô hấp ở thực vật

Tổng hợp lý thuyết Sinh 11 bài 12, kiến thức cần nhớ về hô hấp ở thực vật giúp em học tốt môn Sinh lớp 11 phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Câu 3 trang 55 SGK Sinh học 11

Câu 3 trang 55 SGK Sinh học 11

Trả lời câu 3 trang 55 SGK Sinh học 11 : Trường hợp nào diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ?

Câu 2 trang 55 SGK Sinh học 11

Câu 2 trang 55 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 55 sách giáo khoa Sinh học lớp 11 : Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?