Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Câu 4 trang 47 SGK Sinh học 11

Câu 4 trang 47 SGK Sinh học 11

Giải câu 4 trang 47 SGK Sinh học 11: Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

Câu 2 trang 47 SGK Sinh học 11

Câu 2 trang 47 SGK Sinh học 11

Giải câu 2 trang 47 SGK Sinh học 11: Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp, qua đó nắm được kiến thức quan trọng của bài học.

Câu hỏi thảo luận 1 trang 45 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận 1 trang 45 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 45 SGK Sinh 11: Quan sát hình 10.2, cho biết sự phụ thuộc của quang hợp vào nồng độ CO2 có giống nhau ờ tất cả các loài cây không ?

Câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Sinh 11

Câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Sinh 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 44 SGK sinh 11: Quan sát hình 10.1 và trả lời câu hỏi: Cường độ ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến cường độ quang hợp khi nồng độ CO2 bằng 0,01 và 0,32?