Bài 3: Thoát hơi nước

11

Hướng dẫn làm bài 3: thoát hơi nước

Bài 3 trang 19 SGK Sinh học 11.

Trả lời câu 3 trang 19 SGK sinh 11: Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?

Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 11

Trả lời câu 2 trang 19 SGK sinh 11: Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn ?

Bài 1 trang 19 SGK Sinh học 11.

Trả lời câu 1 trang 19 SGK sinh 11: Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng?

Câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 11

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 17 sgk Sinh học 11 : Số liệu cho phép khẳng định số lượng khí khổng có vai trò quan trọng trong sự thoát hơi nước của lá cây.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu