Bài 3: Thoát hơi nước

Tham khảo tài liệu Soạn Sinh 11 bài 3 dưới đây để trả lời các câu hỏi và bài tập trang sách giáo khoa Sinh học lớp 11 về Thoát hơi nước.

Kiến thức cần nắm bài 3 Sinh 11: Thoát hơi nước

- Khái niệm: Thoát hơi nước là sự mất nước từ bề mặt lá chủ yếu qua hệ thống khí khổng và một phần từ thân, cành.

- Hai con đường thoát hơi nước: qua khí khổng và qua lớp cutin

+ Thoát hơi nước qua khí khổng (chủ yếu): Nước thoát ra khỏi lá chủ yếu qua khí khổng vì vậy cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước chính là cơ chế điều chỉnh sự đóng- mở khí khổng

+ Thoát hơi nước qua lớp cutin

- Các tác nhân từ môi trường ảnh hưởng đến độ mở khí khổng sẽ ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước

Trên đây là những kiến thức cơ bản mà em cần nắm trong tiết học Sinh 11 bài 3 về vận chuyển các chất trong cây. Ngoài ra bạn hãy tham khảo thêm phần Soạn Sinh 11 với nội dung hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận và bài tập SGK ở phía dưới đây nhé!

Lý thuyết Thoát hơi nước

Lý thuyết Thoát hơi nước

Tổng hợp lý thuyết Sinh 11 bài 3, kiến thức cần nhớ về thoát hơi nước giúp em học tốt môn Sinh lớp 11 phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Câu 2 trang 19 SGK Sinh học 11

Câu 2 trang 19 SGK Sinh học 11

Trả lời câu 2 trang 19 SGK Sinh học 11: Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn ?