Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Bài 3 trang 113 SGK Địa lí 8

Bài 3 trang 113 SGK Địa lí 8

Giải bài 3 trang 113 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Em hãy sưu tầm năm câu ca dao, tục ngữ nói về khí hậu – thời tiết ở nước ta hoặc ở địa phương em?

Bài 2 trang 113 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 113 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 113 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng miền?

Bài 1 trang 113 SGK Địa lý 8

Bài 1 trang 113 SGK Địa lý 8

Giải bài 1 trang 113 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta làm là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ởi những mặt nào?