Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Bài 3 trang 123 SGK Địa lí 8

Bài 3 trang 123 SGK Địa lí 8

Giải bài 3 trang 123 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Nêu cách phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long?

Bài 2 trang 123 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 123 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 123 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Các thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ nằm trên bờ những dòng sông nào?

Bài 1 trang 123 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 123 SGK Địa lí 8

Giải bài 1 trang 123 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Xác định trên hình 33.1 chín hệ thống thống sông lớn của nước ta?