Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

Bài 3 trang 86 SGK Địa lí 8

Bài 3 trang 86 SGK Địa lí 8

Giải bài 3 trang 86 Sách giáo khoa địa lí lớp 8, Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam của những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng vào bảo vệ Tổ Quốc nước ta hiện nay?

Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 86 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Từ kinh tuyến phía Tây (102oĐ) tới kinh tuyến phía Đông (117oĐ), nước ta mở rộng bao nhiêu độ kinh tuyến và chênh nhau bao nhiêu phút đồng hồ

Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 8

Giải bài 1 trang 86 sách giáo khoa Địa lí lớp 8 : Tính khoảng cách (kilomet) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-líp –pin, Bru-nây, Xin-ga-pho, Thái Lan.