Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

Bài 3 trang 116 SGK Địa lí 8

Bài 3 trang 116 SGK Địa lí 8

Giải bài 3 trang 116 sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội, Huế và Tp. Hồ Chí Minh (theo số liệu bảng 31.1). Nhận xét về sự khác nhau của các trạm khí tượng đó?

Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 116 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Trong mùa gió đông bắc, thời tiết và khí hậu Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?

Bài 1 trang 116 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 116 SGK Địa lí 8

Giải bài 1 trang 116 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc trưng khí hậu của từng mùa?