Bài 22: Việt Nam - đất nước, con người

Bài 2 trang 80 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 80 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 80 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Dựa vào bảng 22.1, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của hai năm 1990 và 2000 và rút ra nhận xét?

Bài 1 trang 80 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 80 SGK Địa lí 8

Giải bài 1 trang 80 sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001- 2010 của nước ta là gì?