Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Bài 2 trang 129 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 129 SGK Địa lí 8

Giải bải 2 trang 129 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét.

Bài 1 trang 129 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 129 SGK Địa lí 8

Giải bài 1 trang 129 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, So sánh nhóm đất chính ở nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng?